Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

0 Εθνικές εκλογές στον Πέρκο το 1829

Οι Ελληνικές εκλογές του 1829 ήταν οι πρώτες εκλογές με άμεση ψηφοφορία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Από αυτές προέκυψαν 236 πληρεξούσιοι που αποτέλεσαν την Δ' Εθνοσυνέλευση που έλαβε χώρα στο Άργος στις 11 Ιουλίου 1829. Το πλαίσιο των εκλογών καθορίστηκε με απόφαση του Ιωάννη Καποδίστρια που εκδόθηκε από το Πανελλήνιον, (*) σύμφωνα με την οποία δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι οι ευρισκόμενοι στην Ελλάδα οι οποίοι ήταν «Έλληνες το γένος».
_______________________________________________________________________________
(*) Πανελλήνιον ονομάστηκε το γνωμοδοτικό σώμα που ιδρύθηκε στις 23 Απριλίου 1828 από τον Ιωάννη Καποδίστρια, σε αντικατάσταση του Βουλευτικού, ως ένας από τους όρους που έθεσε για να αναλάβει την εξουσία. Το Πανελλήνιον αντικαταστάθηκε από τη Γερουσία κατά τη Δ' Εθνοσυνέλευση του Άργους τον Ιούλιο του 1829
_______________________________________________________________________________ 
Η Δ' Εθνοσυνέλευση έγινε στο Άργος από τις 11 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 1829  δυο χρόνια μετά την Γ
' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Στην Εθνοσυνέλευση συμμετείχαν 236 πληρεξούσιοι από όλη την Ελλάδα, για
πρώτη φορά εκλεγμένοι από άμεση ψηφοφορία στις Ελληνικές εκλογές του 1829 . Σε αυτήν εγκρίθηκε η πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια, συστάθηκε Γερουσία με 27 γερουσιαστές σε αντικατάσταση του συμβουλευτικού σώματος του Πανελληνίου που είχε ιδρυθεί με την άφιξη του Καποδίστρια το προηγούμενο έτος το 1828 και λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία του κράτους, που περιγράφηκαν σε 13 ψηφίσματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η κοπή εθνικού νομίσματος, του Φοίνικα, νόμος για εκδίκαση υποθέσεων στα δικαστήρια και η απαγόρευση εξαγωγής αρχαιοτήτων από την Ελλάδα. 
Στην Εθνοσυνέλευση της 11ης Ιουλίου 1829 την επαρχία Κραββάρων ,στην οποία υπαγόταν και ο Πέρκος εκπροσώπησαν ως πληρεξούσιοι οι Αναγνώστης Καναβός και Αθανάσιος Δεσποτόπουλος ή Δεσποταίος. Για να γίνει αυτό είχαν προηγηθεί οι εθνικές εκλογές ανα χωριό όπου οι εκλεγμένοι έστειλαν τους αντιπροσώπους τους στην Δ' Εθνοσυνέλευση. Απο τον Πέρκο ως "νόμιμος εκλογεύς " μετά απο ψηφοφορία εκλέχθηκε ο  Γεώργιος Προυτζάλας (Μπουρτσάλας επι των ημερών μας)
---------
Ετσι για τις 19-5-1829 ορίστηκαν εθνικές εκλογές. Οι κάτοικοι του Πέρκου και της Σέλπιτζας (Διασελάκισήμερα) ψήφισαν στον Πέρκο. Κάθε Κοινότητα όμως είχε τους δικούς της εκλογικούς καταλόγους. Δημοσιεύουμε έγγραφο που αφορά τη συνάθροιση των κατοίκων των παραπάνω Κοινοτήτων κατά την ημέρα αυτή. Από τα επώνυμα των Περκιωτών που αναφέρονται σε αυτό μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για τη δημογραφική εξέλιξη των οικογενειών του χωριού από τότε μέχρι σήμερα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
O Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ήθελε οι εκλογές της 19ης Μαϊου 1829 να γίνουν ελεύθερες και προσπάθησε να επεκτείνει το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους άρρενες ενήλικες, με σκοπό να πλήξει τη δύναμη των προκρίτων.
Οι πρόκριτοι όμως, φοβούμενοι μη χάσουν τη δύναμή τους από τους «καλαμαράδες» και από ανεπιθύμητα πρόσωπα, υπομόνευσαν τη βούληση του Κυβερνήτη και το δικαίωμα του εκλέγειν παρέμεινε προνόμοιο των «κτηματιών» και των «αυτόχθονων», δηλαδή στους καταλόγους των εχόντων δικαίωμα ψήφου κάθε τόπου συμπεριελήφθησαν μόνο όσοι διέθεταν μια κάποια περιουσία, σύμφωνα με την κρίση των δημογερόντων και όσοι γεννήθηκαν και αυτοί και οι πρόγονοί τους στον τόπο που θα ψήφιζαν.

Κατά τον τρόπο αυτόν αποκλείσθηκαν, ως μη έχοντες δικαίωμα ψήφου, και δεν συμπεριλήφθηκαν στους εκλογικούς καταλόγους:
α) Όσοι δεν διέθεταν μια κάποια περιουσία, σύμφωνα με την κρίση των δημογερόντων και
β) Οι «ετερόχθονες», δηλαδή αυτοί που ήταν ξένοι στον τόπο, όπως οι Φαναριώτες, οι Έλληνες που ήλθαν από τη Ρουμανία, Ρωσία κλπ, καθώς και όσοι εγκαταστάθηκαν από άλλες περιοχές της Πατρίδας μας.

ΣΧΟΛΙΟ
Από τη Συνάθροιση του Πέρκου που έγινε στις 19 Μαϊου 1829 για να εκλέξουν εκπρόσωπο για την επαρχιακή Συνέλευση των Κραβάρων, απουσιάζουν ισχυρές οικογένειες που ζούσαν την εποχή εκείνη στον Πέρκο, όπως: Παπαβγιέρου, Στράγγου, Χαρώνη, Μέγκλη, Τσαρούχη, Παπασταύρου, Κοντού, Στρανoμίτη, Κατσαρού, Παντελή, Σακαρέλλου, Σπανού, Καραχάλιου, Κοσέντου, Γαλάνη κ.ά.
Δεν αναφέρεται ο λόγος της απουσίας τους.
Πιθανόν να είχαν αποκλειστεί από τoυς εκλογικούς καταλόγους, ως μη έχοντες δικαίωμα ψήφου, είτε γιατί είχαν χαρακτηριστεί «ετερόχθονες» είτε γιατί δεν διέθεταν, κατά την κρίση των δημογερόντων, μια κάποια περιουσία. 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΛΟΣ 201
Διαβάζουμε στο πρακτικό ψηφοφορίας:
"Δυνάμει του υπ αριθ. 10049.................................ως κάτωθι φαίνονται και ψηφοφορεθέντων ενός εκάστου των υποψηφίων ιδιαιτέρως κατά σειράν εκλέχθη νόμιμος εκλογεύς ο Δημογέρων του Χωρίου Πέρκος κ. Γεώργιος Προυτζάλας , όστις προσυπογράφεται"
Α) Κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών των εγκατοίκων του χωρίου Πέρκου
 1. Ανδρέας Ζύγουρας
 2. Κώστας Παπά Γιαννόπουλος
 3. Κώστας Τζάφος
 4. Θεοδωρής Βίτζας
 5. Κώστας Παπα Αντωνόπουλος
 6. Δημήτρης Βίτζας
 7. Θανάσης Διαμάντης
 8. Αντώνης Μερίτζης
 9. Γεώργιος Προυτζάλας
 10. Γεώργιος Κοτζαρέλιας
 11. Παπά Γιάννης
 12. Δημήτριος Παπα Γιάννης
 13. Κώνστας Σωτηρόπουλος
 14. Γιάννος Παπα Αντωνόπουλος
 15. Σωτήρης Παπαθανασίου
 16. Νικολός Σωτηρόπουλος
 17. Νικολός Παπανδρέας
Αριθμός των παρουσών εγκατοίκων οικογενειών Οικογένειαι 17, χήραι 2, αριθμός 19
Β) Κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών των εγκατοίκων του χωρίου Σέλπιτζας(σημερινό Διασελάκι)

 Αριθμός των παρουσών εγκατοίκων οικογενειών Οικογένειαι 6
 1.  Γεώργιος Χολέβας
 2.  Γιάννος Τριανταφυλλάκης
 3.  Νικολός Χολέβας
 4.  Βασίλης Λαμπρόπουλος (; )
 5.  Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
 6.  Αντώνιος Χολέβας

 Κατάλογος υποψηφίων                                        Ψήφοι

                                                                    Λευκαί      Μέλανες

 Γεωργάκης Προυτζάλας                               19                    3

 Δημήτριος Παπα Γιάννης                              12                  10

 Ανδρέας Ζύγουρας                                         9                   13

 Γεώργιος Χολέβας                                        10                   12

 Ο ιερεύς

 Παπα Ιωάννης Στάικος

 Ο Δημογέρων Πέρκου

 Γεώργιος Προυτζάλας

 Την 19 Μαίου 1829 εν τω χωρίω Πέρκω

 Τα καταστρώσαντα τον καταλογο των υποψηφίων πέντε μέλη

 Κώνστας Παπαγιαννοπουλος

 Κώντας Τζάφος

 Θοδωρής Βίτζας

 Γιάννος Τριανταφυλλάκης δια χειρός εμού Παπά Κώστα Βονορτιάνου

 Θανάσης Διαμάντης δια χειρός εμού Γιάννου Δημητράκη


ΠΗΓΕΣ: α.- O Ιωάννης πίσω από τον Καποδίστρια, Παναγιώτη Πασπαλιάρη
                β.- Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους, Βασίλη Ραφαηλίδη
                γ.  Περίστα Ναυπακτίας- Θανάση Παπαθανασόπουλου
                   δ. Γενικά Αρχεία του Κράτους


Επιμέλεια:  Γεώργιος Αθ.Κοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου