Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

0 Οι Πρόεδροι της Κοινότητας Πέρκου

                                        (Α) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΚΟΥ (1912-1998)

Η αναφορά στους διατελέσαντες Προέδρους της Κοινότητας μας γίνεται κυρίως με βάση όσα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου διασώθηκαν από το 1934, και με αξιόπιστες μαρτυρίες που κατορθώσαμε να συλλέξουμε από τούς παλιότερους κάτοικους του χωριού μας τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι το 1950.

Για την περίοδο 1833-1912 που ο Πέρκος υπαγόταν στο Δήμο Προσχίου δεν έχουμε πληροφορίες ποιος τον εκπροσωπούσε στο Δήμο.

Το 1912 καταργήθηκε το Δημοτικό Σύστημα Διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εφαρμόστηκε το Κοινοτικό Σύστημα. Τότε ο οικισμός ΠΕΡΚΟΥ αποσπάστηκε από το Δήμο Προσχίου και αποτέλεσε ξεχωριστή Κοινότητα, την Κοινότητα Πέρκου (ή Πέρκης όπως την αναφέρει το ΦΕΚ 261 του 1912), με έδρα τον Πέρκο της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Στην Κοινότητα Πέρκου, από το 1912 που ιδρύθηκε έως το 1997  που καταργήθηκε και προσαρτήθηκε στο διευρυμένο Δήμου Θέρμου,  διατέλεσαν οι παρακάτω Πρόεδροι και τους παρουσιάζουμε σε έξι χρονικές περιόδους:

1)Περίοδος  1912-1930
 - Αντώνιος Κ. Ζύγουρας*, πρώτος Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρκου, ο επονομαζόμενος και Αναγνώστης και ακολούθησε:
 - Νικόλαος Κ. Παπανδρέου
_______________________________________________________________________
Ο Αντώνιος Κ. Ζύγουρας είχε το παρωνύμιο Αναγνώστης, γιατί ήταν αριστερός Ψάλτης και διάβαζε πάντοτε τον Απόστολο και έψελνε και το «Πολυχρόνιο», επειδή ήταν φανατικός «βασιλικός».
Με τον Αντώνη Ζύγουρα συνέβη και το εξής περιστατικό
Την περίοδο της Κατοχής, από τις Αντιστασιακές ομάδες είχε απαγορευτεί να ψέλνεται το «πολυχρόνιο» στους Ναούς και αυτό ο Ζύγουρας το έφερε βαρέως.
Το 1943 ή 1944 ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ Καπλάνης επισκέφτηκε τον Πέρκο και συγκέντρωσε τους κατοίκους στην πλατεία και μίλησε. Στο τέλος της ομιλίας του απευθύνθηκε στο γέρο-Αντώνη Ζύγουρα, που ήταν και ο γεροντότερος του χωριού, και τον ρώτησε: «Πές μας γερο-συναγωνιστή, ποιά είναι η τελευταία σου επιθυμία;».
Ο γερο-Ζύγουρας σηκώθηκε, ακούμπησε στην γκλίτσα του, έκαμε ένα μορφασμό και αφού έστρεψε το βλέμμα στους χωριανούς απάντησε με ζωηρή φωνή: «Να ζήσω καπετάνιο, να ξαναπώ το «πολυχρόνιο» και μετά ας πεθάνω».
Και ο Καπλάνης απάντησε: «Αυτό δε γίνεται ποτέ, γερο-συναγωνιστή».
________________________________________________________________________

2)Περίοδος 1930-1944
 -Νικόλαος Γ. Ζύγουρας, διετέλεσε Πρόεδρος επί μία τετραετία.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου των πεσόντων Περκιωτών στους Πολέμους, στην Πλατεία του χωριού.
Απο το Βιβλίο Πρακτικών - Αποφάσεων της Κοινότητας για την περίοδο 1934 έως το τέλος του 1944 βρίσκουμε του παρακάτω Προέδρους: 
-Βασίλειος Μάνθου Μπουρτσάλας απο το 1934 έως το 1936 (υπογράφει ως πρόεδρος τα πρακτικά απο Οκτώβριο του 1934 έως και τον Μάιο του 1936)
- Μερίτσης Κων/νος το 1936 (υπογράφει ως πρόεδρος τα πρακτικά απο Ιούνιο του 1936 έως και τον Οκτώβριο του 1936)
-Στράγγος Δημητρίου Γέωργιος το 1936 (υπογράφει ως πρόεδρος τα πρακτικά για τους υπόλοιπους μήνες του 1936)
-Σπανός Γεώργιος  απο το 1937-1940 (υπογράφει ως πρόεδρος τα πρακτικά απο Ιανουάριο του 1937 έως και τον Μάιο του 1940)
-Μερίτσης Κων/νος απο το 1940-1942 (υπογράφει ως πρόεδρος τα πρακτικά απο Ιούνιο του 1940 έως και τον Ιανουάριο του 1942)
-Βασίλειος Μάνθου Μπουρτσάλας, ο οποίος είχε επιστρέψει από την Αμερική και διετέλεσε Πρόεδρος έως και την Κατοχή απο 1942-1944.

3)Περίοδος 1944-1951
Την ταραγμένη περίοδο της Κατοχής (1941-1944) και του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) οι Πρόεδροι στην Κοινότητα διορίζονταν ή από τις Αντιστασιακές Οργανώσεις ή από τους διορισμένους Νομάρχες.
 Δεν είναι γνωστά τα ονόματα των Προέδρων που διορίστηκαν αυτή την περίοδο, τόσο κατά τη διάρκεια της Κατοχής, όσο και κατά τον Εμφύλιο.
Σημείωση: Kάποιοι απο τους παραπάνω πιθανόν να προήδρευαν του Κοινοτικού Συμβουλίου και να υπέγραφαν υπο την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο ή να είχαν αναλάβει την Προεδρία λόγω παραίτησης ή μετανάστευσης του Προέδρου

4)Περίοδος 1951-1967
Στις 15 Απριλίου 1951 έγιναν οι πρώτες Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές, μετά τον Πόλεμο.
Την περίοδο αυτή διατέλεσαν Πρόεδροι Κοινότητας οι εξής:
- Γεώργιος Γεωργίου Τριανταφυλλάκης, από 20-06-1951 έως 31-12-1954
- Γεώργιος Αθανασίου Τριανταφυλλάκης, από 01-01-1955 έως 19-05-1959
- Γεώργιος Αθανασίου Τριανταφυλλάκης, από 20-05-1959 έως 05-07-1963
- Γεώργιος Αθανασίου Τριανταφυλλάκης, από 06-07-1963 έως 21-04-1967, οπότε διακόπηκε η θητεία του από τη δικτατορία.

5)Περίοδος 1967-1974
Την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Δήμαρχοι διορίζονταν από τους εκάστοτε διορισμένους Νομάρχες.
Τον Αύγουστο 1974 αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία στη Χώρα μας. Απο τον Σεπτέμβριο του 1974 έως 31 Μαίου 1975 χρέη Προέδρου ασκούσε ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πέρκου

6)Περίοδος 1975-1998
Στις 30 Απριλίου 1975 έγιναν εκλογές μετά τη δικτατορία.
 Την   περίοδο αυτή διατέλεσαν Πρόεδροι οι εξής:
- Γεώργιος Γεωργίου Τριανταφυλλάκης, από 01-06-1975 έως 31-12-1978.
- Γεώργιος Αθανασίου Τριανταφυλλάκης, την τετραετία 1979-1982.
- Γεώργιος Αθανασίου Τριανταφυλλάκης, την τετραετία 1983-1986.
- Χρήστος Γεωργίου Χολέβας, την τετραετία 1987-1990.
- Χρήστος Γεωργίου Χολέβας, την τετραετία 1991-1994.
- Κωνσταντίνος Βασιλείου Βίτσας, την τετραετία1995-1998, ήταν ο τελευταίος Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρκου, πριν από την κατάργηση της Κοινότητας Πέρκου και την ενσωμάτωσή της στο διευρυμένο Δήμο Θέρμου.  

(Β) ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΚΟΥ
1998-2010
Με το «Νόμο Καποδίστρια» που ίσχυσε από 1ης Ιανουαρίου 1998 η Κοινότητα Πέρκου καταργήθηκε και ο οικισμός Πέρκουπροσαρτήθηκε στο διευρυμένο Δήμο Θέρμου με την επωνυμία Δημοτικό Διαμέρισμα Πέρκου.

Την περίοδο 1998-2010 Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέρκου του Δήμου Θέρμου διατέλεσαν:
 - Γεώργιος Τσάμης του Βασιλείου, την τετραετία1999-2002.
 - Ελένη Ζήση-Τσιτσά, συζ. Γεωρ. Παπαγεωργίου, την τετραετία 2003-2006.
 - Ελένη Ζήση-Τσιτσά, συζ. Γεωρ. Παπαγεωργίου, την τετραετία 2007-2010.

 (Γ)  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΚΟΥ

Με το «Νόμο Καλλικράτη» που ίσχυσε από 1ης Ιανουαρίου 2011 το Δημοτικό Διαμέρισμα Πέρκου παρέμεινε στη Δημοτική Ενότητα Θέρμου του ορεινού Δήμου Θέρμου με την επωνυμία Τοπική Κοινότητα Πέρκου.

Εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Πέρκου  , του Δήμου Θέρμου διατέλεσαν:
 - Ελένη Ζήση-Τσιτσά, συζ. Γεωργίου Παπαγεωργίου από 2011 έως 31-08-2014.
 - Γεώργιος Τσάμης του Βασιλείου απο 1-9-2014

(Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΚΟΥ

Από το 1912 έως το 1935, πρώτος Γραμματέας Κοινότητας Πέρκου χρημάτισε ο χωριανός δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου Πέρκου Βασίλειος Δημ. Στράγγος, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του αμισθί.

Από το 1935-1950 χρέη Γραμματέα Κοινότητας Πέρκου εκτελούσαν οι εκάστοτε υπηρετούντες δάσκαλοι στο Δημοτικού Σχολείο Πέρκου και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Από το 1950-1958, προσωρινός Γραμματέας Κοινότητας Πέρκου ήταν ο Γραμματέας της Κοινότητας Περίστας Κωνσταντίνος Ν. Ράπτης, αμειβόμενος υπερωριακά.

Από 1958-1986 Γραμματέας Κοινότητας διατέλεσε ο χωριανός Δημήτριος Γεωργίου Στράγγος.
Ο Δημήτριος Στράγγος διορίστηκε μόνιμος Γραμματέας Κοινότητας Πέρκου το 1958 με ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και ο διορισμός του εγκρίθηκε από το Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας.
Υπηρέτησε συνολικά 28 χρόνια και εργάστηκε με ζήλο και μεράκι. Με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, σε συνεργασία, τόσο με τους εκάστοτε Προέδρους και τα Κοινοτικά Συμβούλια, όσο και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες προωθούσε τα θέματα της Κοινότητας και έδινε σωστές λύσεις στα κοινοτικά προβλήματα. Ήταν πάντα στη διάθεση των χωριανών, πρόθυμος και εξυπηρετικός, χωρίς να τηρεί ωράρια και αργίες.
Απεχώρησε από την Κοινότητα το 1986, λόγω συνταξιοδοτήσεως.

Από 1986-τέλος του 1997, που καταργήθηκε η Κοινότητα, χρέη Γραμματέα εκτελούσε ο μόνιμος Γραμματέας της Κοινότητας Πλατάνου Θεόδωρος Β. Μπακατσάς, αμειβόμενος υπερωριακά.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεώργιος Αθ.Κοτρώνης

ΠΗΓΗ: Πληροφορίες από Δημήτριο Γεωρ.Στράγγο                                                                         και απο τα βιβλία Πρακτικών της Κοινότητας 
            Πέρκου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου