Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

0 Σελίδα Μητρώου Αρρένων Πέρκου 1825-1861

Παρατίθεται φωτοτυπία από την 1η σελίδα σελίδα του ανεπίσημου Μητρώου Αρρένων Πέρκου με αύξοντα αριθμό Νο 1 έως 45
(Οι εγγραφές αναφέρονται στα έτη 1825 έως 1861)
Διαβάστε παρακάτω τα ονόματα όπως τα αποτυπώσαμε

Α/Α      Του άρρενος                              Όνομα  Πατρός   Πατρίς      Έτος            Παρατηρήσεις
            Επώνυμο              Όνομα                  ή μητρός                       γεννήσεως

1825
01  Παπακωστόπουλος Ιωάννης  Γεώργιος       Πέρκος     1825      Απεβίωσε

1829
02  Κατσαρός Γεώργιος                Χρήστος            «           1829    

1836
03  Ζύγουρας Δημήτριος              Ιωάννης            «            1836

1839
04  Κοντός Χρήστος                     Αντώνιος            «           1839
05  Κασταρός Κωνσταντίνος        Χρήστος             «              «
06  Παπακωστόπουλος Μιχαήλ    Ιωάννης             «              «

1841
07  Σταθόπουλος Βασίλειος           Απόστολος       «           1841

1843
08  Μέγκλης Αντώνιος                   Ιωάννης             «           1843

1844
09  Βίτσας Αθανάσιος                   Δημήτριος            «          1944
10  Ζύγουρας Νικόλαος                Αθανάσιος           «              «
11  Μπουρτσάλας Χρήστος          Αθανάσιος           «              «
12  Στράγγος Μιχαήλ                    Ιωάννης               «              «

1846
13  Μερίτσης Νικόλαος                  Γεώργιος             «          1846
14  Στράγγος Δημήτριος                Γεώργιος             «              «

1847
15  Μπουτσάλας Μελέτιος             Μιχαήλ            Απεβίωσε  1847 
16  Μακρυπέρκος Αθανάσιος        Δημήτριος        Πέρκος       «

1848
17  Ζύγουρας Νικόλαος              Παπαϊωάννης          «           1848
18  Σακαρέλλος Αθανάσιος        Κωνσταντίνος     απεβίω          «      απεβίωσε

1849
19  Μέγκλης Ιωάννης                 Ιωάννης             Πέρκος         1849

1850
20  Παπανδρέου Νικόλαος        Γέώργιος              «                 1850
21  Στρανομίτης Γεώργιος         Χρήστος               «                    «

1851
22  Παπαλάμπρος Νικόλαος     Παπαλάμπρος    Πέρκος         1851
23  Στράγγος Δημήτριος            Αθανάσιος              «                  «

1852
24  Στράγγος Ιωάννης               Νικόλαος                 «                1852
25  Χαντζής Νικόλαος                Κωνσταντίνος         «                   «

1853
26  Κυρίτσης Γεώργιος              Σωτήριος                 «               1853   απεβίωσ
27  Παπασταύρου Γεώργιος      Κωνσταντίνος         «                   «

1854
28  Στράγγος Κωνσταντίνος           Ιωάννης                  «         1854

1855
29  Βίτσας Σπυρίδων                     Αντώνιος                 «          1855
30  Βίτσας Δημήτριος                     Αναγνώστης            «             «
31  Διαμάντης Παναγιώτης            Γεώργιος                  «              «
32  Σπανός Ιωάννης                      Δημήτριος                «              «
33  Χαρώνης Χρήστος                   Φώτιος                      «             «

1857
34  Μπουρτσάλας Χρήστος          Κωνσταντίνος            «           1857

1858
35  Αθανασιάδης Κωνσταντίνος    Αθανάσιος                 «           1858
36  Βίτσας Μιχαήλ                         Δημήτριος                  «              «
37  Μπουρτσάλας Αριστείδης        Νικόλαος                   «              «
38  Χαντζής Ιωάννης                     Κωνσταντίνος            «              «

1859
39  Κωτσαρέλης Γεώργιος           Νικόλαος                  «            1859  απεβίωσε

1860
40  Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Δημήτριος                 «             1860
41  Παντελής Κωνσταντίνος        Δημήτριος                 «                 «
42  Παπαβιέρος Κωνσταντίνος    Γεώργιος                   «                «
43  Τσάφος Μιχαήλ                     Ιωάννης                     «                 «

1861
44  Μερίτσης Γεώργιος                Δημήτριος                 «               1861
45  Παπανδρέου Κωνσταντίνος   Ιωάννης                    «                   «

Επιμέλεια: Γεώργιος Αθ. Κοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου