Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

0 Ο Ναυπάκτιος Αρχιεπίσκοπος καί Αντιβασιλέας Δαμασκηνός Παπανδρέου (1891-1949)

   Αναδημοσίευση απο το http://www.e-nafpaktia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=15237%3A-1891-1949-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50


Ό Άρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέoυ, γεννήθηκε ιό 1891 στό χωριό Δορβιτσά Κραβάρων όπό φτωχούς καί άση­μους γονείς. Ό πατέρας του Νϊκος ήταν ένας αντιπροσωπευτικός τύπος θυμόσοφου ρουμελιώτη. Ή μητέρα του, μιά καλοκάγαθη μά φιλάσθενη γυναί­κα. λεγόταν Βασιλική. Προσβλήθηκε άπό φυματίω­ση καί πέθανε σχετικά νέα. Ό πατέρας του, άντίθετα άνήκει στήν κατηγορία των αίωνόβιων, άψοΰ πέθανε σέ ήλικία 105 έτών τό 1941. Ό Άρχιεπίσκοπος είχε καί τά έξής άδέλφια: τόν Άνδρέα πού έγινε ιερέας, τόν Περικλή πού βγήκε δάσκαλος, τόν Κώστα· καί τήν Ούρανία, μητέρα τοΰ Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνού. Τόν Άνδρέα οί Άγγλοι στήν Αθήνα τόν προσωνυμοΰσαν «πρίγκηπα» τόν καιρό τής αντιβασιλείας τοΰ άδελφοΰ του. Λίγα καί γιά τούς προγόνους του: Ό προσπάπος του ιερέας Παπανδρέας ήρθε στή Δορβιτσά οπου καί έγκαταστηθηκε μαζί μέ τά άδέλφια του Γιάννη Ντότσικα καί Γεωργαλή, κατ’ άλλους άπό τό Νόστιμο Ευρυτανίας,-κατ' άλλους άπό τή Δωρίδα.


Ακολουθείστε τον παρακάτω ιστότοπο του e-nafpaktia.gr για να διαβάσετε ολόκληρο το αφιέρωμα
http://www.e-nafpaktia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=15237%3A-1891-1949-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου