Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

0 Απολυτήριο Στρατού του 1885

Ενα σπάνιας ιστορικής αξίας ντοκουμέντο. Ενα απολυτήριο στρατού ενός συγχωριανού μας του μακρινού 1885 του 8ου Τάγματος Ευζώνων. Πρόκειται για τον Τσάφο Γεώργιο του Ιωάννη, (Τζιάφος γράφει το απολυτήριο) όπως προκύπτει απο το παμπάλαιο κιτρινισμένο έγγραφο, αφού απο τότε πέρασαν σχεδόν 130 ολόκληρα χρόνια!! 
To έγγραφο είναι τετρασέλιδο αναδιπλούμενο και σε όλη την επιφάνεια από τη μιά πλευρά  είναι τυπωμένα ανάγλυφα στο κέντρο η μεγάλη σφραγίδα  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1885 επάνω η λέξη ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ και κάτω η λέξη ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ   Απο το έντυπο χρησιμοποιήθηκε μόνο μιά σελίδα η πρώτη όπου βλέπουμε την  μπλέ  στρογγυλή σφραγίδα στο  πάνω αριστερό μέρος εξωτερικά  να γράφει: ΧΑΡΤΟΣΗΜ.ΑΞΙΑΣ 10-150 ΛΝΠ 50
Δίπλα ακριβώς είναι τυπωμένη πάλι σε ανάγλυφη μορφή η στρογγυλή σφραγίδα ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1885. 
Απο πληροφορίες πρόκειται για τον πατέρα της Ειρήνης Τσάφου ( συζύγου του Αλέκου Σπέντζα) και της αδελφής της Τασούλας. Και οι τρείς σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή,το σπίτι τους είναι ερειπωμένο, εάν όμως κάποιος απο το πλησιέστερο συγγενικό περιβάλλον των αδελφών Τσάφου ενδιαφέρεται , έχουμε κρατήσει το πρωτότυπο να τους το παραδώσουμε .

Με την κατάλληλη μεγέθυνση έγινε προσπάθεια   να αποτυπώσουμε και να μεταφέρουμε το κείμενο του απολυτηρίου.Δεν ξέρουμε αν το πετύχαμε ειδικά στα δυσδιάκριτα σημεία 

                             8ον Τάγμα Ευζώνων

Aπολυτήριον έγγραφον

                                     Ο εκ του χωρίου Πέρκος του Δήμου Προσχίου
της επαρχίας Ναυπακτίας Στρατιώτης του προση-
  μειωθέντος Τάγματος Τζιάφος Ιωάννου Γεώργιος κα-
ταταχθείς εν τω στρατώ την 12ην Οκτωβρίου του
 1885 ογδοήκοντα πέντε έτους ως έφεδρος και υπηρε-
τήσας εν αυτώ μέχρι της σήμερον απολύεται εξε
ρχόμενος εις την εφεδρείαν  εξ ης εκρίθη ικανός
και οφείλει να υπηρετήσει μέχρι του έτους 1886
Ο ρηθείς οφείλει να προσέλθει αύθις υπο τα όπλα
εκ νέου εν τω μεταξύ του μεσολαβόντος και ανωτέρω
                                   διαστήματος
 Κατά την εν τω στρατώ διαμονήν του έφερεν κορώναν

Εν Ραψάνη τη Τετάρτη του έτους 1886 ογδοήκοντα έξ

Ο Διοικητής του Τάγματος
       Αριθμός Μητρώου 128
Θεωρήθηκε κατά τας διατάξεις
Ο Ιατρός του Τάγματος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου