Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

0 Ενα πληρεξούσιο του 1835

               ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τίτλος: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Χρονολογίες: 1835 - 1839
Φάκελλος #001


Παρατίθεται το κείμενο του παραπάνω  πληρεξουσίου και ζητάμε την κατανόηση σας αν κάτι δεν το αντιγράψαμε  σωστά

"Σήμερον ημέραν Τετάρτην ώραν τρίτην μετα μεσημβρίαν την δεκάτην ογδόην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού ογδοηκοστού τριακοστού πέμπτου έτους οι κ.κ. Γιώργος Μπουρτζάλας ,Βασίλης Κοτζαρέλης, Θανάσης Διαμάντης, Νικολός Σωτηρόπουλος  Γιώργος Τζάφος, Νάσος  Μερίτζης, Γιώργος Μερίτζης,  Πάνος Παπαντώνης, Αναγνώστης Παντελής, Πάνος Μέγκλης κάτοικοι εκ Πέρκου χωρίου Κραβάρων ,γεωργοί, πορευθέντες ενώπιον του ειρηνοδίκη Μεσολογγίου Δενδρινού Οικονομοπούλου εις το γραφείον του εκπληρούντος και χρέη συμβολαιογράφου παρόντων και των κάτωθεν μαρτύρων Κώστα Παπαβιέρου κατοίκου εκ χωρίου Πέρκου εμπόρου και Θοδωρή Βίγλα κατοίκου εκ χωρίου  Πέρκου γεωργού γνωστών τω  συμβολαιογράφω ως ανωτέρων πάσης εξαιρέσεως αποκαθιστούν επίτροπον και πληρεξούσιον κατά το αρθ…της πολιτικής δικονομίας τον παρα τοις εν Μεσολογγίω πρωτοδίκαις δικηγόρον κον Διονύσιον Μεταξάν δια να διευθετήσει τα δικαιώματα των κατά των Θοδωρή Κοτρότζου και Νάσου Καραγιάννη κατοίκων εκ Πλατάνου χωρίον Κραβάρων, ποιμένων, οίτινες ενάγουν εις το ενταύθα πρωτοδικείον εκ βλαφθέντων Γιώργου Μπουρτζάλα  και Βασίλη Κοτζαρέλη και λοιπούς μη θέλοντας αυτοί να βόσκουν εις τον τόπον τους τα ζώα των ,ενεργών και πράττων όπως οι ίδιοι εντολείς ηδύναντο μηδενός εξαιρουμένου, υπόσχονται δε οι διαληφθέντες Γιώργος Μπουρτζάλας  και Βασίλης Κοτζαρέλης και οι  λοιποί να φυλάξουν αμετάτρεπτα τα παρα του επιτρόπου των πραχθέντα.
Ανεγνώσθη το παρόν και υπεγράφη παρα των εντολέων ,προσυπεγράφη δε και παρα των άνω μαρτύρων
Την δεκάτην ογδόην Σεπτεμβρίου  του χιλιοστού ογδοηκοστού τριακοστού πέμπτου έτους. Εν Μεσολογγίω
Οι εντολείς (ακολουθούν υπογραφές)
Οι μάρτυρες Κώστας Παπαβιέρος, Θοδωρής Βίγλας
Ο Ειρηνοδίκης Μεσολογγίου εκπληρών και χρέη συμβολαιογράφου"
----.-----
Βρισκόμαστε στο έτος 1835. Η Ελλάδα μέσα από τους καπνούς και τις στάχτες της Επανάστασης προσπαθεί να ορθοποδήσει , να γίνει Κράτος με υποτυπώδη λειτουργία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η ζωή στην ύπαιθρο με αμέτρητες δυσκολίες, τα προς το ζήν τα έδινε η κτηνοτροφία κατά κύριο λόγο. Σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με την ιδέα της έννομης τάξης και όπως είναι λογικό και φυσικό οι αντιδικίες δεν έλειπαν , φαινόμενο άλλωστε  φυσικό ως τις σύγχρονες μέρες μας.
Πεζοπορία από τον Πέρκο της ορεινής  Ναυπακτίας στο Μεσολόγγι στα 1835 από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, με τα γαιδουρομούλαρα όσοι είχαν ή με τα πόδια μέσα από βουνά, διάσελα, λαγκάδια και μονοπάτια απάτητα και δυσπρόσιτα που αναγκάζονταν να διαβούν και να «κόψουν δρόμο» για να φτάσουν στον προορισμό τους για ένα ξεροκόμματο στην κυριολεξία για να ταίσουν τις φαμελιές τους . Ξεκινώντας αποβραδίς ,περπατώντας όλη τη νύχτα μέσα στα χιόνια και τις λάσπες μέχρι το γόνατο για να είναι εκεί την άλλη μέρα νηστικοί και ταλαιπωρημένοι και με λυωμένα τα γουρουνοτσάρουχα.

Εκείνη λοιπόν τη χρονιά ένδεκα χωριανοί μας ξεκίνησαν από τον Πέρκο και πήγαν στο Μεσολόγγι για να βρούν δικηγόρο για να τους υπερασπίσει στην αγωγή που έκαναν εναντίον τους δύο κάτοικοι του γειτονικού Πλάτανου επειδή οι Περκιώτες βόσκανε τα ζώα τους μάλλον στα πλατανιώτικα κατατόπια.

Το έγγραφο βρέθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους κι αν δημοσιεύεται είναι για να θυμηθούμε μερικά ονόματα των συγχωριανών μας και κυρίως να απολαύσουμε το χρώμα , τη μελάνη από τον κονδυλοφόρο του Ειρηνοδίκη, το γραφικό του χαρακτήρα και το άρωμα του σκονισμένου αυτού εγγράφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου