Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

0 Περιγραφή της επαρχίας Ναυπακτίας (του Γ. Ράπτη)

O εκ Περίστας Γεώργιος Ευαγγ. Ράπτης αναφέρεται στο χωριό μας σε βιβλίο του που εκδόθηκε στη Ν. Υόρκη το έτος 1955. Το κείμενο του εχει ως εξής:


"Το χωρίον Πέρκος είναι κτισμένο εις τας μεσαίας ΝΑ πλευρά του όρους Ψώριαρη. Προιόντα λαμπρός οίνος. Εν τω μεσω του χωρίου ευρύχωρος πλατεία περιστοιχισμένη υπο παχυσκίων πλατάνων και μιάς φτελιάς όπου και η Εκκλησία


επι των τοίχων της οποίας είναι παλαιά αγιογραφία προ του 1821 και σήμερον ακόμη προς νότον του ενοριακού ναού υπάρχει δωμάτιον το οποίον είναι συνέχεια του κτιρίου του ιερού ναού και ονομάζεται ακόμη και σήμερον "Αγιος Χαράλαμπος" .όπερ αποδεικνύει οτι οντως υπήρξεν αρχικώς η μονή αυτή.Παλαιαί βυζαντιναί εικόνες φέρουν χρονολογία 1778 και εκ τούτου καταφαίνεται οτι το χωρίον είναι εκατοντάδων ετών.


Κάτω Αμπέλια Θέσις ευήλιος και εύφορος πλησίον του Ευήνου όπου είναι κήποι και ωραία αμπέλια
Λάκες Θέσις ΒΔ διάφοροι ξηρικοί αγροί, παραθερίζουν αι ποιμενικαί οικογένειαι αφων Ν. Παπαθανασίου, Ηλ. Στράγκου, Κων.Δ,Στράγκου
Αγιος Ηλίας Θεσις Να η πιο υψηλοτέρα είναι το εξωκλήσιον ο Προφήτης Ηλίας όπου παραθερίζουν αι ποιμενικαί οικογένειαι Δ.Γ. Στράγκου, Αλ. Σπέντζα και Αθ. Τριανταφυλλάκη.
Αρχαιότεραι οικογένειαι του Πέρκου ήταν:
1/Ο αιδεσιμώτατος Πέρκου Ι.Γ. Παπακωστόπουλος εγεννήθη το 1825 και απέθανεν το 1918
2/Κων. Χρ. Κατσαρός, εγεννήθη το 1839
3/Χρήστος Αν. Κοντός, εγεννήθη το 1839 και ειναι άγνωστον πότε απέθανεν
4/Νικόλαος Παπανδρέου εγεννήθη το 1850 και ειναι άγνωστον πότε απέθανεν

5/Δημ. Στράγκος εγεννήθη το 1850 και ειναι άγνωστον πότε απέθανεν
Τοπικαί ενδυμασίαι. Οι γέροντες φορούν φουστανέλα . κάλτσες ευζώνων λευκές , φέσι με φούντα και υποδήματα τσαρούχια με φούντα στρογγυλή , οι νέοι ευρωπαικήν.Αι γυναίκες φορόύν προπαντός οι γριές παλαιάν ενδυμασίαν, συγγούνα εξωτερικήν , εγχωρίας παραγωγής κεντημένην δια μεταξωτών χαρτσίων , αι δε νέαι ευρωπαικήν."

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου